Vad som gäller för

RUT-avdrag med vår flyttfirma

Hur fungerar RUT-avdrag?

RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Avdraget innebär att du kan göra skattereduktion för hushållsnära tjänster. I praktiken betyder det att du slipper betala 50% av kostnaden då denna finansieras via skatt. Ansökan om RUT-Avdraget sköts helt av företaget som du anlitat för att utföra arbetet så du behöver inte göra någonting alls.

Villkor att uppfylla
 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du, eller din förälder, ska använda bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Du ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
 • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

För dig som flyttar och vill använda RUT-Avdrag

Vad räknas som RUT-arbeten?

För att räknas som rut-arbete ska det vara fråga om normalt arbete som vanligtvis utförs av hushållen själva och som inte kräver någon specialistutbildning. För att få skattereduktion krävs att arbetet utförs i bostaden, antingen en permanentbostad eller en fritidsbostad.

Vilka arbeten som ger skattereduktion regleras i 67 kap. 13, 13 a och 13 b §§ IL. När det gäller RUT-arbeten är uppräkningen i lagtexten ganska detaljerad. I propositionen har man också utvecklat vilka arbeten som ska omfattas.

Krav för RUT-Avdrag vid flytt

 • Bohaget som flyttas ska ingå i kundens hushåll.
 • Flytten ska ske mellan kundens bostäder eller magasin inom EU/EES-området eller Schweiz
 • Företaget som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige.

RUT-Avdrag beviljas för att:

 • Bohaget som flyttas ska ingå i kundens hushåll.
 • Flytten ska ske mellan kundens bostäder eller magasin inom EU/EES-området eller Schweiz
 • Företaget som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige.

Behöver du mer hjälp?

Har du ytterligare frågor hur det fungerar med RUT-Avdraget så finns det bra information på Skatteverkets hemsida. Du får även höra av dig till oss direkt om du har frågor.

Passa samtidigt på att berätta vad du behöver hjälp med och när det skall ske så gör vi en bokning direkt

Åk till toppen