Försäkring & skydd vid flytt av bohag

Vilka försäkringar finns det och är mina saker försäkrade under flytten?

Härryda Flytt är en del av Interdell AB och där finns alla tillstånd och försäkringar som krävs och lite till för att bedriva vår verksamhet. Dock så är det viktigt för våra kunder att noga läsa igenom vad som gäller vid skador och vad vi rekommenderar.

Härryda Flytt är en del av INTERDELL AB och vi har:

  • Yrkestrafiktillstånd
  • Transportöransvarsförsäkring
  • Transportförsäkring
  • Försäkring vid lagerhållning/mellanförvaring
  • Personalförsäkringar samt avtal med FORA
  • Förmedlad Varu- & Transportförsäkring (beställs separat)
Vilken försäkring ingår vid flyttuppdrag inom Sverige?

Vår flyttfirma har alla försäkringar och tillstånd som krävs för att vi skall få utföra uppdrag och transporter. Dock så finns det begränsat med försäkringsskydd för skador som uppkommer på enskilda objekt i samband med en flytt eller transport. Skador av sk kosmetisk karaktär (repor etc) som inte påverkar funktionen av tex en möbel ersätts i vissa fall.

Vi rekommenderar alla våra kunder att teckna en separat Varu- & Transportförsäkring genom oss. Med en separat försäkring så är dina enskilda saker skyddade på ett bättre sätt och processen i samband med ett ersättningsanspråk är smidigare och enklare.

Mellan konsumentverket och Branschorganisationerna så finns det en överenskommelse som heter BOHAG 2010. Det är ett regelverk vad som gäller mellan kund och flyttfirman i samband med en flytt och hur ansvaret är fördelat. Eftersom det är viktigt att förstå parternas ansvar redan innan en flytt skall utföras så rekommenderar vi alla våra kunder att noggrant läsa igenom detta.

 

Hur tecknar jag den separata försäkringen?

Det är enkelt att teckna den separata försäkringen med oss. Vi behöver följande.

  • Namn på försäkringstagaren
  • Det totala värdet av godset som skall försäkras
  • Adresser

Ett separat försäkringsbrev (PDF) skickas per mail till försäkringstagaren.

Vad kostar försäkringen?

En separat försäkring för sk flyttgods kostar 0,49% baserat på det totala försäkringsvärdet med en lägstakostnad på 495 kr. För att räkna fram priset för en försäkring gör så här:

Totala varuvärdet * 0,049 = Totalt pris för försäkringen

Exempel: varuvärde 150 000 kr * 0,049 = 735 kr

Vilken självrisk finns det ?

Självrisken är 2 500 kr.

Hur gör jag en skadeanmälan

På Försäkringsbrevet står det tydligt hur du går tillväga om det skulle uppstå en skada.

Försäkringsskydd av konstföremål

Finns det speciellt värdefullt gods som exempelvis tavlor, skulpturer eller annan konst så rekommenderar vi att ni tecknar en separat försäkring. Ibland gäller hemförsäkringen så hör med ert försäkringsbolag vad som gäller. Om ert försäkringsbolag inte kan hjälpa så kan ni teckna försäkringen via oss.

Måste jag teckna en separat försäkring?

Det finns inget krav på att du skall ha en försäkring men det kan vara bra att ha ifall att det skulle hända någonting. Det är tryggt för oss att veta att dina enskilda objekt är skyddade under flytten.

För mer information vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Åk till toppen